Plandokumentene er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • på biblioteket Søgne rådhus og
  • på kommunens nettside www.sogne.kommune.no/plan

Instanser og berørte parter blir tilskrevet direkte.

Merknader

De som har merknader til planene blir bedt om sende disse skriftlig innen 15. juni 2018 til:

Informasjonmøte

Statens vegvesen avholder et offentlig informasjonsmøte angående detaljregulering for fv. 456Stokkeland bru på Langnes skole den 8. mai. kl. 17.00-1900.

Kontakt