3D animasjon om ny bru med tilhørende tilknytninger til eksisterende veg. Laget av Cowi for Statens vegvesen