I juryens begrunnelse heter det blant annet: «På avstand framstår rampen som en vakker skulptur i lys grå betong med et spennende romlig skyggespill og en interessant referanse til naturformasjoner i omgivelsene. Betongarbeidene med vertikal bordforskaling i kontinuerlige krumme flater er krevende, men glimrende utført»

Juryen konstaterer videre: «Bare materialet betong gjør det mulig å utforme en så stabil og kontinuerlig storform på stedet. En kan forvente at anlegget vil være holdbart og kreve minimalt vedlikehold i svært lang tid, ja sågar virkelig bare bli vakrere og vakrere ettersom betongen patineres».

Statens vegvesen har utviklet Selvika rasteplass langs Nasjonal turistveg Havøysund. Rasteplassen inviterer de reisende til å stoppe ved den lune og solrike vakre vika. Det er anlagt  parkering, toalett og en buktende gangveg ned til stranden. På stranden er det bygget sitteplasser med tak og le-vegger, utegrill, bord og bålplass. Alt er utført i betong. Rasteplassen ble åpnet 2012.

Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Byggeteknikk: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS. Entreprenør: T. Johansen Drift AS

Tidligere har Betongtavlen blitt tildelt Trollstigplatået, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen (2012), og Sohlbergplassen, Nasjonal turistveg Rondane (2007).