Evaluering av Samferdselsskolen

Etter fire års drift har vi gjennomført en omfattende evaluering av Samferdselsskolen. Tilbudet videreutvikles nå på grunnlag av funnene i evalueringen. Se mer om Samferdselsskolens evaluering.

I dag finnes det kunnskapskløfter, sviktende kommunikasjon og samhandling mellom de som planlegger et nytt anlegg, de som bygger det og de som skal drifte og vedlikeholde anlegget. Samferdselsskolens 30 plasser fordeles årlig likt mellom rådgivere, entreprenører og byggherrer, og deltakerne utforsker i fellesskap utfordringene fra sin egen hverdag og forsøker å finne ut hvordan både de selv og andre kan bidra til å løse dem. Hvert kull settes sammen av en bredest mulig gruppe av både erfarne og nytenkende, ung og gammel, administrativt og utførende – alt for å maksimere erfaringsutvekslingen og potensialet som ligger i hver enkelt deltaker.

Hvert år utvides nettverket av Samferdselsskolens alumni, for utviklingen slutter ikke med endt utdanning – og gruppen blir hørt.

Studiet kjøres i samarbeid med NTNU, gir 15 studiepoeng og kan inngå i flere masterprogram.