- Samferdselsskolen har gjennomført løpende evalueringer av tiltaket blant deltakerne gjennom alle kull. Erfaringene og modningen av tiltaket gjør at det nå er naturlig for eierne av tiltaket å gjennomføre en grundigere evaluering, sier Gerd Johanne Hestnes, som tok over rollen som prosjektleder for Samferdselsskolen ved oppstarten av årets kull.

Samhandlingslab
Samferdselsskolen ble startet av samferdselsetatenes policygruppe for bransjekontakt i 2010 som et tiltak for å bedre samhandlingen mellom aktører og faser i samferdselsprosjekt. Målgruppen har vært svært vid, og de fleste med en rolle i et samferdselsprosjekt har vært velkommen til å søke. Deltakerne har blitt plukket ut for å sette sammen kull med størst mulig spredning i erfaring. Kravet om likeverdig deltakelse fra byggherresiden, rådgiversiden og entreprenørsiden har vært absolutt og har bidratt til økt forståelse av hvor skoene trykker mest.

Samferdselsskolen er et likeverdig samarbeidsprosjekt mellom en samlet bransje av entreprenører og rådgivere og byggherrene Statens vegvesen og Jernbaneverket. Prosjektlederrollen har til nå vært plassert i Statens vegvesens Senter for kompetanseutvikling og tiltaket har vært kjørt i samarbeid med NTNU.

Utvikling
- Vi har allerede mottatt flere henvendelser fra interesserte søkere til Samferdselsskolens neste kull, men måtte avvente vedtaket om hvorvidt tiltaket skal kjøres neste år eller pauses, så derfor har vi ikke gått ut med informasjon tidligere, forklarer Hestnes. Tidligste oppstart for neste kull blir høsten 2015, og oppdatert informasjon vil finnes på www.samferdselsskolen.no