Ståhjuling er tillatt på på offentlig veg, men det er regler for hvem som kan kjøre den, hvor du kan kjøre den og hvordan den skal være utstyrt.

Krav til ståhjulingen

Det er flere tekniske krav til ståhjulingen for å sikre at den er trygg å bruke. Ståhjulingen skal blant annet:

 • Ha front- og baklys samt reflekser.
 • Være utstyrt med signalhorn eller ringeklokke.
 • Ikke kunne kjøre fortere enn 20 km/t.
 • Bremser må oppfylle angitte krav.

Mer om tekniske krav til ståhjuling.

Registrering og forsikring

Du trenger ikke å registrere eller ansvarsforsikre ståhjulingen.

Hvem kan bruke ståhjuling?

 • Du må være 16 år eller eldre.
 • Det er samme promillegrense som for bil: 0,2.
 • Du kan ikke bruke håndholdt mobiltelefon når du kjører.
 • Ståhjulingen er kun tillatt for én person, du kan altså ikke ha med deg passasjerer. 
 • Det er ikke krav til hjelm eller eget førerkort for ståhjuling. Vi anbefaler likevel at du bruker hjelm og at du sørger for å få opplæring og trening på et avgrenset område før du prøver deg i trafikken. Du må også kunne, og følge, trafikkreglene.

Hvor kan du kjøre ståhjuling?

Selv om ståhjuling er tillatt på offentlig veg, er det noen begrensninger på bruken. Her har du oversikten over hvor du kan kjøre:

 • Du kan kjøre ståhjulingen på fortau og gang-/sykkelveger. Kjøring på fortau og gangveger er kun tillatt når gangtrafikken er liten, og ved passering av gående må dette skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.
 • Du kan også kjøre ståhjulingen på vegen, men ikke på veger med fartsgrense høyere enn 60 km/t. 
 • Du kan kjøre i kollektivfelt, sykkelfelt og i gågater, men i gågater kan du ikke kjøre fortere enn gangfart.  
 • Du kan ikke kjøre ståhjulingen i utmark eller på private veger der kjøring med motorvogn er forbudt (for eksempel turveger i marka). 
 • Du kan ikke kjøre ståhjulingen mot enveiskjørte gater eller der det er skiltet forbudt for motorvogn. Dette gjelder også selv om det er skiltet unntak for sykkel. Hvis det er fortau kan du bruke dette når gangtrafikken er liten. 

Hva skjer ved brudd på trafikkreglene?

I tillegg til egne regler for ståhjulingen, må du følge de vanlige trafikkreglene. Brudd på reglene vil kunne gi sanksjoner. Størrelsen på forelegget vil variere etter hvilken regel du bryter. Her finner du oversikt over de ulike overtredelsene og satsene.

Andre type overtredelser som for eksempel promillekjøring eller uaktsom kjøring kan straffes med bøter og i verste fall fengsel. Bruk av ståhjuling som ikke er i forskriftsmessig stand kan også resultere i bøter.

Hvis du vil vite mer om kravene og reglene for ståhjuling kan du lese mer om det i kjøretøyforskriften og i trafikkreglene.