I Autoreg kan forhandler blant annet sende salgsmelding, betale avgifter og fullføre omregistrering uten å møte opp på trafikkstasjonen. Forhandleren får eget lager av kjennemerker, og kan selv oppbevare kjennemerker til brukte kjøretøy.

Forhandler skal alltid starte prosessen i Autoreg, både ved kjøp og salg fra kunde. Kunden kan bekrefte salgsmeldingen på nett ved innlogging på Din side, og salgsmeldingsprosessen kan gjennomføres uten at kunden må møte opp hos forhandler for å fullføre prosessen.

Fra midten av april 2018 vil det ikke lenger være mulig for forhandlere å sende salgsmelding fra Autoreg på papir. Det vil imidlertid fremdeles være mulig å levere salgsmelding på papir direkte til trafikkstasjoner, men vi anbefaler forhandlere å ta i bruk bekreftelse av salgsmelding på nett. 

Hva må til for å bruke Autoreg?

For å ta i bruk Autoreg må:

  • firma være registrert i Brønnøysundregisteret
  • det inngås avtale med Statens vegvesen
  • COC meldes elektronisk til Statens vegvesen, eller kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon
  • forhandler ha kreditt på engangsavgift ved førstegangsregistrering av avgiftspliktige kjøretøy

I tillegg krever omregistrering av kjøretøy at det inngås en løsning for betaling av omregistreringsavgift og eventuelt skyldig årsavgift/vektårsavgift. 

Hvordan få tilgang til Autoreg?

Ta kontakt med Trafikant- og kjøretøytjenester. Du vil få tilsendt et søknadsskjema som må fylles ut og returneres.

Behandlingstiden er inntil tre uker.