Når kjøretøyet er godkjent må det registreres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller hos en forhandler som har tilgang til Autosys kjøretøy bransjeløsning. Også tilhengere er, med visse unntak, registreringspliktige.

Dokumenter som må legges frem ved registering er:

Det utenlandske vognkortet

  • Hvis det utenlandske vognkortet består av 2 deler (EU-modell), skal begge delene leveres inn.
  • Kravet om innlevering av utenlandsk vognkort gjelder uavhengig av hvilket land kjøretøyet importeres fra.
  • Ved import fra land utenfor EU/EØS må eierforholdet dokumenteres ved offentlig dokument.

Registreringskortet (blankett NA 0221)

  • Registreringskortet skal være stemplet av Tollvesenet eller godkjent speditør.
  • Det skal være underskrevet av eieren eller person med gyldig fullmakt.

Legitimasjon

  • For personlig eier og medeiere kreves det gyldig legitimasjon.
  • Vi godtar førerkort, pass samt annen legitimasjon utstedt av offentlig myndighet og som inneholder navn, fødselsnummer og foto. Også bankkort med fødselsnummer og foto godtas. For firmaer, bedrifter og andre foretak godtas utskrift av Enhetsregisteret med organisasjonsnummer.

Ved førstegangsregistrering i Norge må du som eier godkjenne eierskapet. Dette gjør du ved oppmøte på en trafikkstasjon i forbindelse med registrering av kjøretøyet. Du kan også godkjenne eierskapet ved å logge inn på Din side.

I tillegg må du ha ordnet med trafikkforsikring. Forsikringserklæringen overføres elektronisk fra forsikringsselskapet til Statens vegvesen. Dette gjelder ikke for tilhenger som er unntatt forsikringsplikt.

For visse kjøretøy så som løyvevogner, ambulanser osv. må du også legge fram andre dokumenter (løyve, ambulansegodkjenning osv.).

Når Statens vegvesen har registrert kjøretøyet, får du et midlertidig vognkort. Det originale vognkortet (2 deler) sender vi deg i posten. Du kan ikke kjøre utenlands med det midlertidige vognkortet.

Om du innfører et kjøretøy med utenlandske skilt (kjennemerke), må disse innleveres før norske skilt (kjennemerker) kan utstedes. Har du levert inn de utenlandske skiltene (kjennemerkene) til norske myndigheter på et tidligere tidspunkt, må du dokumentere dette. Dette gjelder ikke for kjøretøy som innføres uten skilt (kjennemerker).

Bruktimporterte kjøretøy vil ikke bli innkalt til periodisk kontroll (EU-kontroll) i de første 12 måneder etter registrering, selv om de har oppnådd en alder som medfører at kravet om kontroll har inntrådt.