Det utgis tre ulike veglister:

Veglistene er en del av Forskrift om bruk av kjøretøy, men utgis som separate forskrifter som oppdateres og utgis årlig.