Har du spørsmål om den vegnett.no, eller om Vegen og vi, kan du ta kontakt med

Redaktør Mark Berger

mob: 916 00 444 tlf: 22 07 36 92

e-post: mark.berger@vegvesen.no

 

Blant toppsakene i  siste nummer av Vegen og vi finner du:

Søfteland vegpolitikar på Søfteland

For snart 54 år sidan starta Statens vegvesen planlegginga av den nye riksvegen mellom Os og Bergen. Året før begynte Olav Søfteland – kjend som vegdirektør frå 1992 til 2007 – på dåverande Hordaland vegkontor. Olav Søfteland (77) er no som lokal Ap-politikar, direkte engasjert i ny E39 mellom Bergen og Os. Side 18-19

Kopiering av stoff er tillatt, mot kildehenvisning.