DATEX (specification for DATa EXchange between traffic and travel information centres) er en europeisk standard for utveksling av trafikkinformasjon mellom ulike aktører og baserer seg på XML-meldinger.

Statens vegvesen tilbyr nå sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold via DATEX II versjon 2.0 .  DATEX II-tjenesten er tilgjengelig for media, private tjenestetilbydere av trafikkinformasjon og andre aktører som er interesserte i å benytte data fra Statens vegvesen i egne tjenester.

Bruk av DATEX II data er gratis men er regulert under Norsk Lisens for Offentlige Data – NLOD . For å kunne ta i bruk DATEX II data må man i tillegg akseptere noen betingelser og bestille tilgang her.

DATEX II er nå lansert i en ferdig versjon, men det vil fortsatt pågå noe arbeid for å forbedre tjenesten. Statens vegvesen er svært interesserte i tilbakemeldinger fra brukere slik at man kan gjøre forbedringer.

Det er viktig å merke seg at følgende av dagens tjenester fra Statens vegvesen vil bli utfaset etter innføring av Datex II:

  • XML for trafikkmeldinger
  • XML fra webkamera (er nå utfaset)
  • XML fra reisetider (er nå utfaset)

Det legges opp til at nåværende tjenester vil eksistere parallelt med Datex II en periode.

 

Det anbefales at nåværende og framtidige brukere av sanntids veg- og trafikkdata fra Statens vegvesen så raskt som mulig setter seg inn i brukerveiledningen til Datex II spesifikasjonen (se menypunkt Komme i gang ).