- Vi ønsker interesserte entreprenører velkommen til en befaring fredag 16. oktober kl. 10.00, sier byggeleder Lage Bakken i Statens vegvesen.

Befaring før snøen kommer
Det vil også bli en ny befaring etter at konkurransen er utlyst.
- Vi mener det er fornuftig å tilby denne befaringen før snøen legger seg.Det ligger en veiledende kunngjøring på Doffin hvor entreprenørene kan finne mer informasjon, sier Bakken.

Han forventer at utlysning av konkurransegrunnlaget for strekningen vil skje senest i desember 2015.

11 kilometer
Utbyggingen av den cirka 11 kilometer lange strekningen mellom Bagn og Bjørgo skal etter planen starte i 2016 forutsatt nødvendige vedtak om finansiering. Regjeringen har sendt saken til Stortinget for behandling. Den forventes vedtatt i løpet av november 2015.
Fra Bagn sentrum skal vegen gå i en 4,3 kilometer tunnel opp til Klossbøle. Fra Klossbøle til Bjørgo følger vegen i hovedsak dagens E16-trasé. Det blir noe omlegging, vegen blir mye bredere og svinger blir utbedret slik at det blir fullstendig stamvegstandard.
Også denne strekningen blir bompengefinansiert. Bomstasjonen for hele strekningen Fønhus–Bjørgo skal plasseres ved kommunegrensa mellom Sør-Aurdal og Nord-Aurdal når hele strekningen er bygget ut.