Regionvegsjef Torbjørn Naimak og prosjektleder Kristian Øvernes lanserte i dag Statens vegvesens nye sikkerhetshefte ”På tur med snøscooter – en guide til sikker kjøring”.

I dette heftet lar vi fagfolk og resurspersoner presentere kunnskap, råd og tips til kjøreteknikk, lover og regler, førstehjelp, bekledning med mer.  Vårt mål er å formidle kunnskap og erfaringer om trygg ferdsel med snøscooter slik at risikoen for ulykker reduseres.

Heftet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Snøscooterimportørene Forening, Gjensidige forsikring og SNØFOR.

Heftet er gratis og distribuert til hele landet.

Snøscooter-Torbjørn Naimak
Stolt regionvegsjef, Torbjørn Naimak under lanseringa.


Kontaktperson:
Kristian Øvernes, telefon 900 99 150.