Sammen med byggeleder Lage Bakken gikk Moen gjennom utbyggingsprosjektet for den lydhøre forsamlingen. Flere store entreprenører som Af gruppen, NCC, Skanska og Isachsen Anlegg tok turen til Bagn for å få informasjon om prosjektet.

Tre felt
Med unntak av de første 300 metrene fra Bagn blir tre kjørefelt gjennom hele tunnelen og ut forbi Klosbøle. Inne i tunnelen skal det bygges åtte havarinisjer, to snunisjer og 45 nødstasjoner. Planen er å bygge tre betongbruer og ei stålbru. Gjennom Kjerringsvingen skal tunnelmasse brukes til å legge vegen på en høy fylling.

Byggestart 2016
- Vi håper Stortinget sier ja til opplegget for bompengefinansiering i november. Det betyr at anbudet blir lagt ut i desember. Det kan betyr byggestart sommeren 2016, sier prosjektleder Anne Brit Moen.