Den sårt tiltrengte oppgradering av tunnelene i Oslo vil gi hovedstaden tryggere tunneler. Få omkjøringstraseer for tunnelene i Oslo gjør at Vegvesenet må prioritere buss og nødetater.

Når oppgraderingen av Smestadtunnelen starter 1. juni, bygger Vegvesenet et eget kollektivfelt forbi anleggsområdet. Her får også nødetater og pasienttransport adgang, men ikke elbiler.

- Vi vet av erfaring at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet skaper utfordringer for bussene, forklarer prosjektleder Hilde Ulvik. - Når nødetatene nå også må få plass i de samme feltene, er det ikke plass til elbilene. Vi prioriterer derfor nødetater og kollektivtrafikk.

Elbilvedtaket:

  • Ring 3 – elbiler får ikke tilgang til kollektivfeltet
  • E18 -  ingen elbil i kollektivfeltet i perioden 06.00 - 09.00 inngående (øst) / Vækerø-Filipstad og i samme område 14.00 – 18.00 utgående (vest)

Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg. Når arbeidene med Granfosstunnelen starter høsten 2015, vil man vurdere begrensninger for elbiler også på strekningen Lysaker-Sandvika.

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017. I denne perioden vil tunnelarbeidet medføre en kapasitetsreduksjon på 55% langs Ring 3.

Vegvesenet henstiller alle trafikanter til å ta hensyn til hverandre og være ekstra oppmerksomme i omleggingsfasen.

 

Trafikkinformasjon
For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo for mer informasjon om tunnelprosjektet.

 

Talspersoner

 

Hilde Ulvik

Prosjektleder

Mobil:41231424

e-post: hilde.ulvik@vegvesen.no

Eystein Hanssen,

Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 92299550

e-post: eystein.hanssen@vegvesen.no