E6-prosjektet på Oppdal begynner å ta form, og tidlig neste uke er det planlagt å legge om trafikken til 3,5 km ny veg.  - Det blir bra å få en tryggere E6 med gode underganger for gående og syklende. Mange gleder seg og synes det blir fint, sier prosjektleder Lars Bjørgård.

Hensikten med omlegging til ny E6 nå er å få ferdig påkoblingen til rv. 70 og gjøre om gammel E6 i sentrum. 

Omkjøring til rv. 70 i 2 - 3 uker

Det blir midlertidig omkjøring for trafikk til/fra rv 70. Omkjøringene skiltes. Det blir også nye adkomster til Aunasenteret og banken. Det er ventet at arbeidet vil ta 2-3 uker. I denne perioden vil adkomst til banken med bil kun være mulig fra nord i en kort periode. Endringer skiltes fortløpende men publikum oppfordres til å være spesielt oppmerksomme.

Passer på ved skolestart

I neste uke vil det bli flere endringer på gang- og sykkelveger i sentrum. Statens vegvesen gjør tiltak, og vil holde oppsyn med trafikk i omkjøringsrutene i forbindelse med skolestart. Det blir trafikkvakter for skolebarna i samråd med kommunen. 

Offisiell åpning senere i høst

Det gjenstår fortsatt en del arbeid, og den offisielle åpninga blir når alt er ferdig. Det er meningen at dette skal skje i midten av oktober, dato er ennå ikke fastsatt.