- Salget av elbiler blir stort også fremover. Derfor har vi vært tidlig ute med å planlegge for de kommende årene. Både "EK" og "EV" er satt av for framtidige elbiler, sier Heidi Øwre i Statens vegvesen.

Vegvesenets skiltserier ligger alfabetisk - og kjennemerkesystemet har flere fastsatte rutiner og prosedyrer for hvordan skiltserier rulleres.

«EK» vil representere «Elektrisk kjøretøy» og «ElektrisK».

Det er stor forskjell fra land til land hvordan elbiler og andre spesialkjøretøy registrerer – og det finnes intet felles system eller internasjonale bokstavkoder for elbiler. De fleste land har ikke egne bilskilt for elbiler.

Norsk elbilforening skriver i en pressemelding fredag at de ønsker «EV» visstnok fordi at dette på en bedre måte synliggjør den norske elbilsuksessen internasjonalt.