For alle samferdselsprosjekt med kostnad over 750 millioner kroner krever Samferdselsdepartementet at det skal utarbeides en konseptvalgutredning som skal kvalitetssikres før regjeringen beslutter hvilket konsept som skal planlegges.

Konseptvalgutredningen omfatter

  • kartlegging av behov i tilknytning til transport i Harstad
  • mål og krav til transportsystemet
  • ulike konsept
  • måloppnåelse ved konseptene
  • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene
  • anbefaling

Arbeidet med KVUen er avsluttet og den danner nå grunnlaget for det videre arbeidet i det som kalles Harstadpakken.