Det er foreslått at 33 prosent (410 millioner kroner) av midlene i Harstadpakken skal brukes på vegutbedring og kryssutbedring, samt at 26 prosent (320 millioner kroner) skal brukes på en tunnel gjennom Harstadåsen fra Seljestad til Sama (tunnelen er beskrevet i et eget menypunkt).

Tiltakene  innebærer blant annet:

 • 5 kryss bygges om til rundkjøringer
 • Omlegging av Skaunvegen og etablering av samleveg for næringsområdet ved OBS! og Statoil på Seljestad.
 • Lysregulert kryss med prioritet for buss ved byskillet
 • Påkjøringsrampe til Gansås

Rundkjøringer
Ved å bygge rundkjøringer i byens mest trafikkerte kryss skal vi bedre trafikkflyten og redusere risikoen for alvorlige ulykker. Det er totalt planlagt å bygge 5 rundkjøringer i Harstad, fordelt på disse stedene:

 • Kanebogen, samt en større omlegging av Skaunvegen
 • Harstadbotn
 • Rema-krysset Seljestad, samt heving av rv.83 for å lage undergang og samle ankomsten for næringsområdet nedenfor riksvegen (OBS, Statoil  med mer.)
 • Kryss ved Margrethe Jørgensens-veg
 • Sama

 Disse er foreløpig ikke prioritert, men kan bli bygget senere:

 • Breivika
 • Medkila