Tiltakene innebærer blant annet:

  • Oppgradering av rutemønster gjennom Harstad
  • Økt fremkommelighet for buss
  • Faste rutetider
  • Sanntidssystem som viser når neste buss kommer
  • Flere avganger i rushtiden
  • Modernisering av omlag 100 busstopp
  • Alltid buss på fergekaiene ved ankomst
  • Utvide Kanebogen, Samakrysset og sentrum som knutepunkt for busstrafikken