Tiltakene innebærer blant annet:
 

  • Oppgradering av rutemønster gjennom Harstad
  • Økt fremkommelighet for buss
  • Faste rutetider
  • Sanntidssystem som viser når neste buss kommer
  • Flere avganger i rushtiden
  • Modernisering av omlag 100 busstopp
  • Alltid buss på fergekaiene ved ankomst
  • Utvide Kanebogen, Samakrysset og sentrum som knutepunkt for busstrafikken

140 millioner kroner på kollektivtiltak
Samlet skal det brukes 140 millioner kroner (2011) på kollektivsatsningen i Harstadpakken.

Fylkeskommunen bidrar med ca. 2,5 millioner kroner i året i 15 år (37,5 millioner kroner) til  driftstiltak, samt at det i løpet av prosjektet skal brukes 102,5 millioner kroner på investering, engangstiltak og utredninger.

Kollektivtiltak (2011-kroner)

Innsatsområder kollektivtiltak

Beløp (mill.)

Investering – fysisk infrastruktur

90,0

Investering – driftsrettet infrastruktur

  8,5

Driftstiltak engangstiltak

  1,0

Utredningsbehov

   3,0

Sum kollektivtiltak

102,5