I menyen til venstre finner du relevant informasjon om noen av de største delprosjektene. I tillegg er det påbegynt og gjennomført svært mange reguleringsplaner i Harstadpakken.