På grunn av skolestrukturendringen er Hagebyvegen et prioritert tiltak i Harstadpakken. I Hagebyvegen, mellom Sama og Trondenesveien, har vi bygget 1,45 kilometer fortau. I tillegg er det etablert betong- og natursteinsmurer og nye bussholdeplasser.

Byggearbeidet startet i juli 2017 og anlegget ble åpnet 6. september 2019.