Det er bygget en rundkjøring på Sama, noe som reduserer risikoen for alvorlige trafikkulykker kraftig. Myke trafikanter ledes trygt under rundkjøringen, slik at de slipper å krysse trafikkert veg.

I tillegg til rundkjøringen og undergangen er det gjort et omfattende arbeid med gang- og sykkelveger, vann- og avløpsledninger, landskapsarbeider, veglysanlegg og nytt overvannsystem. Det ble også gjort forberedende arbeid for tunnelen, som kommer ut der den tidligere Esso-stasjonen lå.

Åpnet høsten 2017

I mars 2016 begynte entreprenøren NCC å rigge seg til i området. Ganske raskt startet de med å grave grøfter for vann og avløp og kabler, og deretter fortsatte jobben med å etablere nye veger og rundkjøringen.

Hele delprosjektet ble åpnet 2. oktober 2017.