- Dette er tidenes samferdselssatsning i Harstad, og nå står vi ved et vegskille. Vi har fått en mulighet mange andre byer ikke har, og vi må tenke oss nøye om hvordan vi løser utfordringen med underfinansiering, sier Marianne Bremnes (Ap).

I tillegg til å være ordfører i Harstad er hun også leder av styringsgruppen i Harstadpakken. Styringsgruppen består for øvrig av fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp) og regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Bremnes legger nå opp til en politisk debatt om fremtiden til Harstadpakken, og ber alle tenke seg nøye om før man konkluderer hva som er den beste løsningen for byen. 

- Vi må ikke forhaste oss og kaste bort muligheten til å bygge et samferdselssystem som både gir oss trygge og gode trafikkløsninger, samt bidrar til den veksten vi ser Harstad er inne i nå, sier Bremnes.

Kostnadene øker
Styringsgruppen i Harstadpakken har tidligere varslet at hvis man ønsker å bygge alle tiltakene i pakken, så må de økonomiske rammene økes. Nye kostnadsberegninger og mer detaljplanlegging viser at kostnadene i Harstadpakken øker. Sammen med dagens markedssituasjon, strengere krav til hva som må bygges og større og dyrere konstruksjoner, har dette ført til at hvert enkelt delprosjekt har blitt dyrere.

Kommunestyret har derfor bedt styringsgruppen å vurdere hvilke alternativer som finnes, samt å beskrive konsekvensene av de ulike valgene.

En unik mulighet
Oppdaterte kostnadsberegninger viser at for å fullføre alle prosjektene i Harstadpakken så trengs det om lag 900 millioner kroner ekstra.

- Styringsgruppen har vurdert forskjellige løsninger, og dette er synliggjort i et grundig notat til kommunestyret. Nå legger vi dette på bordet og så har alle politikerne i Harstad et felles ansvar for å vurdere fordelene og ulempene av de alternativene som foreslås, sier Bremnes.

Notatet kan du lese ved å trykke på denne lenken.

Norges billigste bomring?
Et av de mest konkrete tiltakene som foreslås er å be politikerne vurdere å øke bomtakstene slik at de er på nivå med andre bomringer. Av alle bomringer i hele landet så er bomtaksten i Harstad en av de aller laveste. 

- Vi kan vel alle synes at det er bra å betale så lite bompenger som mulig, men når man ser på potensiale vi ikke bruker her, så tror jeg vi skal tenke oss om en gang til. Dette er tidenes samferdselssatsing i Harstad, og vi bør bruke denne muligheten for det den er verdt. Nasjonalt er det ingen selvfølge at man får lov å sette i gang en slik samferdselssatsing som det Harstadpakken er, sier Bremnes.

Notatet skisserer konsekvensene av å øke takstene til forskjellige nivåer, samt følgene av å ikke øke takstene i det hele tatt.

- Litt enkelt kan vi si det slik at enten må kommunestyret gå med på heve satsene til et mer normalt nivå, eller så må vi gå med på å kutte i antall tiltak i pakken, forklarer Bremnes.

Kan betalingstiden forlenges?
Et annet tiltak styringsgruppen har vurdert er å forlenge betalingstiden. Ved å strekke bompengelånet over flere år, kan man øke inntjeningen.

- Dette er ikke tillatt slik regelverket er pr. i dag, men vi mener likevel at vi kan be Samferdselsdepartementet se på dette i forbindelse med at en eventuell ny bompengesak uansett må opp til behandling i Stortinget, sier Bremnes.

Blir et eget temamøte for kommunestyret
Med utgangspunkt i notatet skal det arrangeres et eget temamøte for kommunestyret torsdag 17. november. Der vil de ulike finansieringsløsningene gås gjennom i detalj, slik at kommunestyret har den kunnskapen de trenger for å fatte nødvendige vedtak.