Da vil største delen av trafikken inn og ut av Trondenes gå på Hagebyveien og dette vil igjen redusere trafikken i Trondenesveien.

Trondenesveien stenges for gjennomkjøring igjen

Legg merke til at Trondenesveien da blir stengt for gjennomkjøring i området rett sør for Trondeneskleiva – slik den har vært tidligere før arbeidet med Hagebyveien startet. Det blir midlertidig lov for skolebussen å passere her i noen uker til.

Fortsatt et område som lysreguleres

Hagebyveien blir fortsatt lysregulert i området mellom Naustveien og Krokusbakken, her gjenstår det fortsatt en del arbeid med støttemurer, kabelgrøfter og vann og avløp før veien kan bygges opp igjen.

Lysreguleringen vil vare til sommeren.

Ett kjørefelt ved barnehagen

I området ved Hagebyen barnehage er det nødvendig med ett kjørefelt i en periode fremover. Dette skiltes, og det blir forkjørsrett for trafikken som kommer fra byen.


Skolebussen kjører retur på Trondenesveien

Krokusbakken blir stengt for gjennomkjøring i noen uker til, derfor må skolebussen inntil videre kjøre retur på Trondenesveien og ut ved Gyda. Når arbeidet i Krokusbakken er ferdig vil skolebussen kjøre ned der og ut Hagebyveien som vanlig.


Det blir fortsatt graving

Det er fortsatt nødvendig med mer graving, spesielt i området Naustveien-Krokusbakken. Det skal også gjøres annet arbeid i grunnen senere, som kan føre til midlertidige omlegginger av trafikken. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette nærmer seg.