Tirsdag 6. november blir det asfaltering i Hagebyveien. Det blir dermed lysregulering fra Revsbakken og til Trondenesveien. På torsdag 8. november blir det asfaltering i Trondenesveien ca. mellom Revsbakken og Trondeneskrysset, strekningen blir stengt for all trafikk og blir dermed dirigert via Hagebyveien. Adkomst for beboere mellom Revsbakken og Trondeneskrysset vil bli opprettholdt.

Kjør forsiktig, sett av litt ekstra tid og følg skiltingen.

Naustveien stengt

Naustveien blir stengt for gjennomkjøring de neste ukene, i forbindelse med omfattende gravearbeid for å skifte ut vann- og avløp i kryssområdet.

Vi opprettholder adkomsten til de som bor i Naustveien, og legger til rette for alternativ parkering ved behov.
Kjøremønsteret blir ellers om tidligere, der nordgående trafikk mot Trondenes går langs Hagebyveien, mens sørgående trafikk mot sentrum går langs Trondenesveien. Sørgående trafikk må gå ut på riksvegen i krysset ved Gyda så lenge Naustveien er stengt.