Fristen for å gi tilbud gikk ut fredag 15. juni kl. 12 – og innen fristen kom det inn åtte tilbud fra disse entreprenørene:

Entreprenør

Tilbudssum eks. mva.

Aldesa

24.427.342,25

El Installatøren Harstad AS

22.713.174,50

Kraftmontasje AS

27.230.776

Langset Energy AS

25.256.876

Mesta AS

22.594.165,09

Roxcel Infra AS

27.171.122,91

Scanmatic elektro AS

29.270.343

Traftec AS

21.447.624

 

 

 

 

 

 

Alle tilbudssummene er eks. mva. og tilbudene skal nå kontrollregnes før det tegnes kontrakt.

Dette er noe av det som skal gjøres:

 • Veglysanlegg med 23 lysmaster og tilhørende veglysarmaturer
 • Kabler for lys etc., ca. 2000 meter
 • Kabelstiger ca. 2600 meter
 • Elkraftkabler for alle anlegg ca. 25 000 meter
 • Nødkiosker 6 stk. og 12 nødskap innfelt i veggelement med telefon og
 • Brannslukkere
 • Vifteanlegg med 14 vifter
 • Kontrollutstyr som CO-, NO2- og vindmålere
 • Lysanlegg med ca. 230 lysarmaturer
 • Sikkerhetsbelysning 56 stk. og 56 ledelys
 • Gjennomlyste skilt ca. 30 stk.
 • Fiber- og telekabler for signal, kommunikasjon og ITV ca. 10000 meter
 • Radioanlegg med ca. 3500 meter coax-kabler for DAB+ og nødnett inkl.
 • Brannalarmanlegg for tekniske bygg

Arbeidet tar ca. ett år
Elektrokontrakten skal etter planen starte i september/oktober og alt arbeidet skal være ferdig til september 2019.