Haugland ble ansatt i Statens vegvesen sin prosjektavdeling i 2010 og har ledet byggingen av både Bjarkøyforbindelsene og Harstadpakken.

Bjarkøyforbindelsene ble åpnet for trafikk i desember 2018, mens det fortsatt er noen års byggetid igjen på Harstadpakken.

-  Hans-Arne har gjort en meget god jobb i en krevende stilling og har bidratt sterkt til at Harstadpakken nå er under bygging og Bjarkøyforbindelsen åpnet. Det er synd at han nå velger å forlate Statens vegvesen sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord.

- Det har vært en utfordrende og lærerik periode sammen med dyktige kollegaer som jeg kommer til å savne. Vi har sammen gjennomført et utfordrende prosjekt i øyriket og flere av de store kompliserte delene av Harstadpakken. Med åpningen av Harstadåstunnelen til høsten er flere viktige elementer på plass. Det gjenstår fortsatt utfordringer både på kommunal, fylkeskommunal og statlig side, men i den grad det er mulig å finne et gunstig tidspunkt for prosjektet å overlate ansvaret til noen andre, så er det kanskje nå, sier Haugland

Haugland starter etter planen i sin nye stilling 1. august, og Trine-Lise W. Fossland konstitueres inntil videre som prosjektleder.