Fra tirsdag 21. august må du kjøre litt annerledes når du skal inn og ut av Trondenes. 


All trafikk nordover fra Sama-rundkjøringen vil da gå via Hagebyveien til krysset Trondenesveien/Hagebyveien, mens all trafikk sørover skal gå langs Trondenesveien og komme ut på riksveien rett vest for Sama-rundkjøringen.

Det nye kjøremønsteret skiltes

Samtidig med at vi innfører enveiskjøring fjerner vi lysreguleringen, slik at ventetiden forbundet med dette blir borte.

Dette betyr likevel at en del av de som bor og ferdes i området får en litt lengre reisevei. Vi ber om forståelse for dette, og ber alle som kjører her om å ta hensyn til myke trafikanter og anleggsarbeidere, følge fartsgrensen og følge skiltingen.

Etter planen skal dette nye kjøremønsteret gjelde til prosjektet står ferdigstilt i løpet av året.

Endring i bussrutene

Denne trafikkomleggingen fører også til en endring i bussrutene i området. Det kan du lese mer om på nettsidene til Troms fylkestrafikk.