Harstadåstunnelen ble åpnet for trafikk lørdag 4. januar. De siste månedene frem mot åpningen ble brukt til omfattende testing av sikkerhetsutrustningen. Dette er et arbeid som pågår over flere uker, ettersom det er mye utstyr som skal testes og finnes i orden. I videoen under får du en orientering om sikkerhetsutrustningen i tunnelen.

Dette er installert

Det er 19 nødskap i tunnelen, alle utstyrt med nødtelefon direktekoblet til Vegtrafikksentralen (VTS)  og brannslukkere. Videre har den 22 overvåkningskameraer, 14 vifter for brannventilasjon, nødnett og DAB. Nødnett er et system for kommunikasjon mellom nødetatene, mens DAB – foruten å lytte til – brukes for å kommunisere med trafikantene i nødsituasjoner.

Det er bommer på begge sider av tunnelen, slik at den fysisk kan stenges i en nødsituasjon. Til sist har tunnelen to nødutganger for rask evakuering.

Harstadåstunnelen døgnovervåkes av VTS, som også kan fjernstyre alt av sikkerhetsutstyr.

Les også: Brann i tunnel