De siste ukene har Hagebyveien vært stengt for trafikk i forbindelse med omfattende gravearbeid. I denne perioden har all trafikk gått i Trondenesveien, noe som har ført til utfordringer siden dette også er en skoleveg.

Det gjenstår fortsatt en del utfordringer, blant annet i krysset ved Naustveien, men nå er entreprenøren ferdig med mye av det omfattende gravearbeidet nærmest Sama-krysset, slik at vi kan slippe trafikken til igjen på deler av Hagebyveien.

Kjøremønsteret blir som tidligere, der nordgående trafikk mot Trondenes går langs Hagebyveien, mens sørgående trafikk mot sentrum går langs Trondenesveien.

Unntaket er mellom krysset Krokusbakken og Fiolbakken, der er Hagebyveien fortsatt stengt og trafikken må ledes opp i Trondenesveien, slik at der vil det være toveistrafikk en stund til.

Etter planen skal gravearbeidet i Hagebyveien være avsluttet i løpet av januar 2019, og da kan Hagebyveien igjen åpnes for trafikk begge veier, slik at trafikken i Trondenesveien vil bli vesentlig mindre.

Blir korte stenginger i tiden som kommer


I forbindelse med noe gjenstående gravearbeid vil det bli behov for å stenge Hagebyveien i kortere perioder også i tiden som kommer. Vi vil så langt som mulig prøve å gjøre dette på tidspunkt som gjør at det får minst mulig konsekvenser for alle trafikanter som ferdes i området.


Gjenstående asfaltering neste år

Det gjenstår fortsatt noe asfaltering, men dette tas til våren/sommer 2019.

Monterer belysning

Entreprenøren er i gang med å montere veglysene langs Hagebyveien, og det vil bli lys i disse etter hvert som de settes opp.

Følg skiltingen

Det er viktig å huske på at Hagebyveien fortsatt er et anleggsområde, og at dette vil føre til begrensninger for all trafikk i området også i tiden som kommer. Vi får en del meldinger om at enkelte bilister trosser skiltingen i området og kjører mot kjøreretningen. For å ivareta trafikksikkerheten i området, er det viktig at alle respekterer skiltingen, og vi er i kontakt med politiet for å få utført ekstra kontroller i området.