Harstad kommune har besluttet at det skal monteres ekstra utstyr for å forsterke vanntrykket på Trondenes og siden vannledningen går langs Hagebyveien betyr dette at vegen må stenges mens det graves.

- Vi forstår at dette igjen vil skape utfordringer for alle som ferdes i Hagebyen, men for at kommunen skal få dette på plass er det viktig at vi gjør dette nå mens det likevel er arbeid i det samme området, sier byggeleder Ole Sollid i Harstadpakken.

Stenges 27. mars til 11. april

Hagebyveien stenges mellom Krokusbakken og Fiolbakken fra onsdag 27. mars kl. 18.00 og blir stengt frem til torsdag 11. april. I hele denne perioden blir det skiltet omkjøring via Trondenesveien.

Skolebussen kjører inn Hagebyveien og opp Krokusbakken/Roseveien og til skolen for å slippe av elever.

All busstrafikk kjører retur ut Trondenesveien til riksveg 83.