I mars 2016 startet Statens vegvesen et større vedlikeholdsarbeid på Fredrikstadbrua. Arbeidene har vært omfattende og i henhold til planen er det brukt tre år på gjennomføringen.

Brua hadde klart behov for oppgradering og arbeidet strakk seg over flere år fordi mange oppgaver ikke kunne utføres på vinterstid.  

Følgende arbeid er utført:

 • Ny gang- og sykkelbane på en side av brua (nedstrøms)
 • Rehabilitering og overflatebehandling av alle betong- og stålkonstruksjoner
 • Satt opp nytt mellomrekkverk, skiftet ytterrekkverk
 • Skiftet ut belysning, el-anlegg og lysmaster
 • Skiftet støyskjermer og klatreskjermer
 • Montert nye navigasjonslys for skipstrafikken
 • Montert ny effektbelysning
 • Rehabilitert vannavløp
 • Lagt ny membran og asfalt over hele brua
 • Renovert enkeltelementer i fugene
 • Skiftet hovedlagre for brubuen på begge sider
 • Skiftet ut påkjørt portalbjelke