Fredrikstadbrua har lenge hatt behov for en real oppgradering. Førstkommende tirsdag starter arbeidene.

- Vi skal blant annet rehabilitere bruas stål- og betongkonstruksjoner, bygge et nytt gang- og sykkelfelt, skifte ut rekkverk og montere ny belysning, forteller Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

Fare for kø – reis kollektivt

Arbeidene fører til endringer i kjøremønsteret og begrensninger for trafikken over brua.
- Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å holde ett kjørefelt i hver retning åpent for trafikk på dagtid. Men brua kan bli stengt i enkelte perioder om natten, opplyser Veum.
For å prioritere bussene endres dagens sambruksfelt (2+) til rent kollektivfelt, som en midlertidig løsning. Kollektivfeltet blir stengt i en strekning på cirka 400 meter av gangen.
- Vi ber trafikantene om å følge skiltingen og være ekstra oppmerksomme på nytt kjøremønster, av hensyn til sin egen og arbeidernes sikkerhet, sier Veum. Han oppfordrer samtidig til å benytte buss eller ferge for å unngå mest mulig kø.

Stengte fortau

Fortauene på brua stenges tirsdag 1. mars. 
- Fortauene må fjernes fordi vi skal bygge et nytt gang- og sykkelfelt på bruas sørside. Mens disse arbeidene pågår henvises de som går og sykler til å bruke Gamlebyfergen. Den er gratis, og vil gå kontinuerlig gjennom hele døgnet. Det blir skiltet fra Fredrikstadbrua til fergeleiet, opplyser Veum i Vegvesenet. 

Pause i vintermånedene

Rehabiliteringen skal pågå til desember 2018.
- Den strekker seg over flere år fordi store deler av arbeidet ikke kan utføres når det er kuldegrader, snø og slaps. Derfor blir det opphold i rehabiliteringen om vinteren, sier prosjektleder Tore Veum.