- Vi skal skifte ut fire slitte brulager. Dette er en så omfattende jobb at hele brua må stenges for trafikk, sier Stein Andersen, byggeleder i Statens vegvesen.

Lagrene som skal byttes ligger under brubanen i skjøtene mellom den delen av brua som står på pilarer og den delen som henger i stålbuen.

Fredrikstadbrua blir stengt for trafikk i følgende tidsrom:

Uke 38:
Natt til tirsdag 19. september klokken 24:00 – 05:00
Natt til onsdag 20. september klokken 23:30 – 05:00
Natt til fredag 22. september klokken 23:30 – 05:00

Uke 39 :
Natt til tirsdag 26. september klokken 23:30 – 05:00
Natt til torsdag 28. september klokken 23:30 – 05:00

Anbefalte omkjøringsruter er via E6 på fylkesveg 109 eller riksveg 111.

Nødetatene slippes fram
- Vi legger til rette for at nødetatene kan kjøre over brua, selv i de periodene den er helt stengt for annen trafikk, opplyser Andersen.
Det vil stå en trafikkvakt på hver side av brua som informerer trafikantene ved behov, og slipper nødetatene i gjennom sperringene.

Arbeidene med å skifte brulager gjøres på natten når det er minst trafikk.
- Vi beklager ulempene som arbeidet medfører for beboerne i nærområdet, og for trafikantene som får ekstra omkjøringsveg, sier byggelederen.

I rute
- Så langt er rehabiliteringen av Fredrikstadbrua i rute, opplyser Andersen i Vegvesenet. - Det gjenstår en del arbeider med bruas stål- og betongkonstruksjoner. I tillegg skal vi bygge et nytt gang- og sykkelfelt, skifte ut rekkverk og montere ny belysning, forteller han.

Arbeidene skal etter planen være ferdige i november 2018.

Nytt kjøremønster der riksveg 110 møter St. Croix gate / Lislebyveien
I forbindelse med nattestengningen av Fredrikstadbrua fra tirsdag 19. september, skal det også gjøres forberedende arbeider før etablering av kollektivfelt fra St. Croix-krysset til Østsiden. Dette fører til noen endringer i kjøremønsteret.
Les mer om denne trafikkomleggingen her.