- Fra mandag 29. april blir ett kjørefelt stengt over en strekning på rundt 200 meter. Kjøremønsteret vil variere noe, avhengig av hvor vi skal jobbe, sier Vibeke Larsen, byggeleder i Statens vegvesen. Fartsgrensen settes midlertidig ned til 50 km/t.

Det er reklamasjons- og restarbeider etter rehabiliteringen av brua som skal utføres nå.
- Entreprenøren vår skal blant annet utbedre malingen enkelte steder, og reparere noen mindre skader etter stillaset som ble brukt i fjor, forteller Larsen. – Tykkelsen på asfalten skal også justeres på deler av brua.

Noen av arbeidene starter denne uka. Gang- og sykkelfeltet er åpent, men vil få enkelte innsnevringer.

Væravhengig
Arbeidet skal etter planen være ferdig i begynnelsen av juni.
- Vi er avhengige av stabilt tørt og varmt vær for å få utført denne jobben, forteller Larsen. Dersom det blir mye fuktig eller kaldt vær kan anleggsperioden bli noe forskjøvet.

Vis hensyn
- Vi ber alle trafikantene om å vise hensyn til de som jobber på brua, og beklager samtidig ulempene dette arbeidet medfører, sier byggelederen.