Prosjektet inngår i gjeldende Sykkelhovedplan for Fredrikstad, rute 13 Øra–Årum og inngår i fase 1 som en del av Bypakke Nedre Glomma.

I krysset er det gangfelt over rv. 111 sør for rundkjøringen og over rv. 110 øst for rundkjøringen. Videre er det etablert en undergang nord for rundkjøringen på rv.111. Det mangler imidlertid gode krysningsmulighet for myke trafikanter vest for rundkjøringen. Dette skal prosjektet rette på, blant annet gjennom bygging av en ny undergang. Løsningen er i tråd med reglene for universell utforming.

Reguleringsplan ble vedtatt i Fredrikstad kommune vinteren 2017. Prosjektet ble offisielt åpnet 23.august 2019, og det gjenstår bare mindre oppryddingsarbeider i anleggsområdet.