Prosjektet inngår i gjeldende Sykkelhovedplan for Fredrikstad, rute 13 Øra–Årum og inngår i fase 1 som en del av Bypakke Nedre Glomma.

I krysset er det gangfelt over rv. 111 sør for rundkjøringen og over rv. 110 øst for rundkjøringen. Videre er det etablert en undergang nord for rundkjøringen på rv.111. Det mangler imidlertid gode krysningsmulighet for myke trafikanter vest for rundkjøringen. Dette skal prosjektet rette på, blant annet gjennom bygging av en ny undergang.

Reguleringsplan ble vedtatt i Fredrikstad kommune vinteren 2017. Prosjektet er nå i byggefasen og det ventes at det ferdigstilles sommer/høst 2019.