Prosjektet inngår i gjeldende Sykkelhovedplan for Fredrikstad, rute 13 Øra–Årum og inngår i fase 1 som en del av Bypakke Nedre Glomma.

I krysset er det etablert to gangfelt over rv. 111 sør for rundkjøringen og over rv. 110 øst for rundkjøringen. Videre er det etablert en undergang under rv. 111 nord for rundkjøringen. Det mangler kryssmuligheter vest for rundkjøringen for å lette forbindelsen for myke trafikanter som ferdes i retning sør-nord og for de som ferdes i retning sør-vest. For disse er dagens løsning kronglete, noe dette prosjektet skal rette på.

Reguleringsplan ble vedtatt i Fredrikstad kommune vinteren 2017. Byggeplanlegging pågår, med forventet byggestart i 2018.