Rv. 110 fungerer som en av hovedinnfartsårene til Fredrikstad by. Vegen er i dag sterkt trafikkert, spesielt i rushtidene. Hovedtema på møtet vil være reguleringsplanarbeidet vedrørende utvidelse av rv. 110 fra Simo til Ørebekk til firefelts veg.

Det vil bli enkel servering.
Vel møtt.

For mer informasjon
Tore Veum
Planleggingsleder
tlf: 918 44 971
E-post: tore.veum@vegvesen.no