Reguleringsplanen for rv. 110 Ørebekk - Simo ligger til offentlig ettersyn fram til 21. mai 2012.

I den anledning arrangeres det et informasjonsmøte hvor Statens vegvesen vil gjennomgå planforslaget og åpne for spørsmål og diskusjon om planen.

Tid: Tirsdag 24. april 2012, klokken 18.00.
Sted: Kommunestyresalen i Onsøy rådhus, Storveien 2, Gressvik.

Møtet er åpent for alle. Det blir enkel bevertning.

Her finner du reguleringsplanen i sin helhet.