Den 1, 4 kilometer lange vegen fra Ørebekk – Simo skal utvides til firefelts veg. Hensikten med utvidelse av vegen er å øke framkommeligheten for både syklende, gående, kollektivtransport og bilister, og bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

Sted: Kantina i 2. etg til Norsk Teknisk Porselen AS sine lokaler, Trosvikstranda 46
Tid: Tirsdag 27.september kl. 14.00 – 19.00. Det er ikke nødvendig å være til stede i hele perioden, du velger selv når det passer best.

Det blir enkel servering.