I anleggsperioden for ny riksveg 110 Ørebekk-Simo må trafikken ledes over Seutelva på midlertidige bruer, mens byggingen av ny firefeltsbru pågår.

- I sommer åpnet vi en midlertidig bru for motorkjøretøy ved Ørebekk, og nå kommer en egen bru for gående og syklende rett ved siden av, sier byggeleder Per Lyder Nyland i Statens vegvesen.

 Se oppdatert kart over bussholdeplasser, gang og sykkelruter i anleggsrådet

 

* Den gamle betongbrua over Seutelva ble revet i sommer, og ny firefeltsbru med sykkelfelt og fortau åpner høsten 2017. Den blir 110 meter lang og 30 meter bred.

* Hele prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring.

For ytterligere informasjon, kontakt Per Lyder Nyland, byggeleder i Statens vegvesen på mobil 905 80 314 eller epost per.nyland@vegvesen.no