– Vi vil oppfordre folk til å kjøre utenom den typiske rushtiden. Vi oppfordrer også til å bruke sykkel og ferge, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring.

Park og anlegg AS er ansvarlig entreprenør for arbeidene, og den samlede byggekostnaden er på 675 millioner kroner.

 

LES MER I VÅRT NYHETSBREV