Pancoveien har blitt utbedret for å kunne ta unna 20.000 kjøretøy i døgnet. Dette var tidligere en blindvei inne på industriområdet ved Ørebekk, men har nå fått egen av- og påkjøring til rundkjøringen ved Ørebekk.

- Byggingen av ny firefeltsvei krever at vi leder trafikken vekk fra anleggsområdet under byggeperioden, og publikum må regne med mer kø, sier byggeleder Per Lyder Nyland i Statens vegvesen.

 Det er også bygd nye rundkjøringer, utført vegmerking og satt opp rekkverk I Pancoveien..

Samtidig med omleggingen av trafikken 8.februar vil begge bussholdeplassene ved Mascot-krysset flyttes inn i Pancoveien (se kart). Ved Ørebekk-krysset vil også bussholdeplassen ved Kiwi flyttes til Pancoveien, utenfor Park og anleggs kontor.

På motsatt side av Ørebekk-krysset vil Aspelundveien få vikeplikt for Storveien, for å bedre trafikkflyten mellom Gressvik og rundkjøringen ved Ørebekk.

Inntil videre blir det ingen endring for gående og syklende.

 

Fakta:

 * Strekning: Riksveg 110 Ørebekk-Simo 1,4 km

 * Standard: Firefeltsveg - med kollektiv/sambruksfelt - sykkelveg og fortau

 * Oppstart: Våren 2015

 * Vegåpning: Høsten 2017

 * Ferdigstillelse: Våren 2018

 * Totalkostnad: 675 millioner kroner (2014-kroner)