Disse firmaene har levert tilbud:

Firma

Tilbudssum eks.mva.

Skanska AS

428 753 454,-

PORR Norge AS

466 143 973,-

Park og anlegg AS

417 002 655,-

Implenia/Isachsen

469 796 871,-

AF Gruppen

449 661 691,-

- Vi er godt fornøyd med responsen på denne anbudskonkurransen, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

De fem firmaene konkurrerer om hovedentreprisen for bygging av ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo. Det er en strekning på 1,4 kilometer som skal utvides fra to- til firefelts veg, med ny bru over Seut-elva, tosidig gang- og sykkelveg og tilrettelegging for kollektivtransporten.

- Nå skal vi gå gjennom alle tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner i forhold til denne utbyggingsjobben. Vi skal sjekke nødvendig dokumentasjon og kontrollregne tilbudssummene, forteller Veum.
Hvis alle kravene i konkurransegrunnlaget er innfridd blir laveste pris avgjørende.

Forventet byggestart på rv. 110 Ørebekk-Simo er i løpet av høsten 2015.

Utbyggingsprosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.