Den første omleggingen har skjedd i området mellom Mascot-krysset og Ørebekk-krysset.

Biltrafikken ledes nå via Pancoveien, mens gående og syklende får en midlertidig trase gjennom Aspelundveien.

Den 400 meter lange traseen gjennom  Aspelundveien ble åpnet onsdag 4.mai. Se kartlenken under. 

Kart over alternative gang- og sykkelveier i byggeperioden

Det vil være mulig for gående og syklende å krysse Seutelva i hele byggeperioden, enten via bru ved Ørebekk, eller via Floabrua lenger sør (en rute som er skiltet).

Detaljkart over gang- og sykkelrute via Floabrua

I forbindelse med byggearbeidet er også bussholdeplassene, både ved Mascot og Ørebekk-krysset, flyttet ut på Pancoveien.

Kart over nye bussholdeplasser ved Ørebekk i byggeperioden