- Etter at vi har kontrollregnet på alle tilbud og gått grundig gjennom all dokumentasjonen, er det klart at Park & Anlegg AS har vunnet denne store jobben, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

- Vi gleder oss til endelig å gå i gang med byggeprosjektet, og ser fram til å samarbeide med Park & Anlegg, sier han.

Park & Anlegg AS leverte det laveste tilbudet i konkurransen om utbyggingskontrakten. De var i konkurranse med Skanska AS, AF gruppen, PORR Norge AS og Implenia/Isachsen om hovedentreprisen for bygging av ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo. Det er en strekning på 1,4 kilometer som skal utvides fra to- til firefelts veg, med ny bru over Seut-elva, tosidig gang- og sykkelveg og tilrettelegging for kollektivtransporten.

Kontrakten har en verdi på omkring 417 millioner kroner. Statens vegvesen og Park & Anlegg underskriver kontrakten etter klagefristen som er 8. juli.

- Rett etter sommerferien blir det oppstartsmøte for å avklare framdrift og diskutere dato for byggestart, opplyser Veum.


Riksveg 110 Ørebekk-Simo er en del av Bypakke Nedre Glomma som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.