I forbindelse med byggingen av riksvei 110 Ørebekk-Simo, skal det støpes 1100 m3 med betong på den nye Seutbrua onsdag 19. juni. Arbeidene starter opp kl 6.00 på morgenen, og forventes å bli ferdig natt til torsdag.

Unngå krysset ved Ørebekk

- Dette vil påvirke trafikkavviklingen i et større område. Vi vil oppfordre alle kjørende til å unngå krysset ved Ørebekk denne dagen, spesielt i rushtiden. sier byggeleder Per Lyder Nyland i Statens vegvesen.

Han viser til at ferge og sykkel kan være et godt alternativ for mange, i tillegg til buss. For de som likevel må kjøre denne dagen, ber Statens vegvesen dem følge anvisninger fra trafikkdirigentene på stedet.

Ny lastebil hvert femte minutt

- Vi trenger 170 lass med betong til støpingen av brua, og i den mest hektiske fasen vil det være behov for et nytt lass omtrent hvert femte minutt. Adkomsten for betongbilene vil gå via rundkjøringen på Ørebekk, hvor det kreves manuell dirigering for å få rygget bilene ned til den nye brua, forklarer Per Lyder Nyland i Statens vegvesen.

Dette er andre etappe i støpingen av brua, der den tredje og siste etappen er planlagt tre uker senere - omtrent 10.juli.