Statens vegvesen har skrevet kontrakt med entreprenøren Nicolaysen, Transport & Anlegg AS som skal bygge fem bomstasjoner ulike steder på vegnettet. Dette omfatter Fredrikstadbrua, fv. 409 Veumvegen, Evjebekkvegen, fv. 109 Råbekken og Dikevegen.

SE KART

Begynner i Veumveien

- Arbeidene starter nå og vil vare frem til jul. Entreprenøren begynner først i Veumveien, men i byggeperioden vil det kunne pågå arbeid flere steder samtidig, sier byggeleder Gisle Ørbæk Andersen i Statens vegvesen.

Kontrakten er verd 1,6 millioner kroner. Dette omfatter graving, fremføring av strøm og datalinjer til styringsskap, samt bygging av fundament til bomportalene. I tillegg kommer en leveranse på bomportaler og teknisk utstyr fra firmaet Kapsch AS på 4,5 millioner kroner.

Bomstasjon ved Ørebekk

Selve innkrevingssystemet med kameraer vil først bli montert neste år, etter at det forberedende arbeidet er ferdig. Innkrevingen av bompenger vil begynne samtidig som ny rv.110 Ørebekk-Simo åpnes for trafikk i 2018.

I tillegg til de fem aktuelle bomstasjonene, kommer en sjette bomstasjon ved Ørebekk, som er del av prosjektet rv.110 Ørebekk-Simo, der Park & anlegg AS er ansvarlig entreprenør.

For ytterligere informasjon, kontakt byggeleder Gisle Ørbæk Andersen i Statens vegvesen, på mobil 901 72 271 eller epost gisle.andersen@vegvesen.no