• Siden 6.februar har det pågått arbeid med å grave nye vann og avløpsledninger fra jernbaneundergangen ved Seut og delvis opp til Onsøyveien, og gang og sykkelveien i området har derfor måtte stenges.

  • I byggeperioden anbefales gående og syklende å benytte ruten om Onsøyveien og Fjellberg (se kart lenger ned på siden). Statens vegvesen beklager de ulemper dette medfører for publikum.

  • Entreprenøren Park og Anlegg vil arbeide så effektivt som mulig innenfor normal arbeidstid, men vil også kunne benytte overtid om det skulle være nødvendig. Arbeidene under jernbanen er krevende, og må tilpasses togtider og strenge hensyn til stabilitet.

  • Vi håper alle berørte greier å tilpasse seg den midlertidige situasjonen. Gang-og sykkelvegen vil bli gjenoppbygd med tilsvarende standard som i dag.

 

For nærmere informasjon kontakt:

  • Per Lyder Nyland, byggeleder i Statens vegvesen, på mobil 905 80 314 eller epost: per.nyland@vegvesen.no

  • Terje Jacobsen, anleggsleder i Park og anlegg AS, på mobil 995 60 475 eller epost: terje@park-anlegg.no