-  Det er gledelig og på høy tid at vi nå har fått et stortingsvedtak om Bypakke Nedre Glomma, slik at vi kan komme i gang. Nå er det avgjørende at fase to kommer så raskt som mulig, slik at vi får fortsatt arbeidet med de tildels betydelige, trafikale utfordringene vi har i vårt område, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad), ordfører Sindre Marthinsen-Evje (Sarpsborg) og fylkesordfører Ole Haabeth.

Prosjektene i fase én av Bypakke Nedre Glomma har en økonomisk ramme på 1,2 milliarder 2014-kr. Pengene går til tiltak for gående og syklende i begge kommuner, til infrastrukturtiltak for kollektivtrafikk, planlegging samt utbygging av riksveg 110 på strekningen Ørebekk-Simo.

- Det er veldig positivt at Stortinget nå har vedtatt bypakka. Det betyr at vi kan lyse ut entreprisen for utbygging av riksveg 110 i løpet av mars måned. Vi planlegger å få signert kontrakt med en hovedentreprenør i sommer, slik at vi kan starte utbygging av strekningen mellom Ørebekk og Simo til høsten, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

Les den enstemmige innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite her.